20.11.12

Няма фрактури на крилата.
Всичко е наред. Няма поезия.