12.5.12

не понасям оправданието
извиняването за това че не е
изживяно очакваното