12.5.12

не вярваш на прожекцията на
дълбокия филм който гледаш
и задаваш въпрос в огледалото