10.5.12

тялото ти е хлъзгава тюленова кожа
все ми убягва
а колко искам да притисна
да затворя в черупка от мида
този бягащ тюлен