8.5.12


нова, прясна и подута
в 6:45
3 км и 37 минути по-късно
говоря за околната среда на френски
нямам тетрадка и химикал
понеже зубрачката в мен още спи
и си е забравила всичко
беше толкова добра
преди толкова време
езикът ти бе френски
душата поетична
и паметта безпогрешна

а сега си инверсия на предишното
и забравяш