to-do list

10.5.12

бъди всичко
говори малко
ползвай чуждици на неочаквани места
не показвай че си тъпа
не разкривай че си умна
пий еспресо
не разреждай нищо
научи стихотворение наизуст
смей се с глас
съчувствай тихо
прави неща
признавай
работи
бъди партньор
обръщай се към непознати на вие
и казвай благодаря (с тъмна гласна накрая)
контролирай егото
но най-вече гнева си
не лъжи заради себе си
обичай децата
прегръщай нощем
не яж джънк
разделяй боклука
артикулирай
пътувай
обичай повече от няколко месеца
забравяй дълго
т.е. помни