профил и анфас

11.4.12


този блог стои празен
когато всичко е казано
в делничните вечери след девет
докато брадата му расте

и докато се уча на търпение

мъдростта на жената е да се научи да чака
да владее леглото и кухнята
да е топла приемаща
и самостоятелна

понякога да се развлича сама

белият цвят на блога ми
и липсата на изречения
означават че живея добре
уютно настанена в реалността

е ли жената жена до мъжа?