6.4.12първо си пия кафето и после си поглеждам късмета
днес чърчил повелява да не се предавам никога
laying down and eating snow
my fur is hot my tongue is cold