без чадър

17.4.12


Като част от мокрите му сънища,
въздишките и пререканията с цветовете,
отивам да събирам остатъците му
от дъжд и слънце по асфалта,
да плискам в локвите му
с най-първичното и най-безспорно нетърпение.
Април.