26.12.23

Годината на обратите. На двойното дъно и дъното на дъното. На високото и ниското, ясното и скритото, реалното и въображаемото. 

Очакванията и надеждите

Войната и войните

Здравето и стресът

Любовта и бездната

Бездната и