29.12.23

Тежка. Разгримирана. Какво ли не видяла.