8:49

първият скреж по стъклата
изненадва и щипе 
като новите ни навици

You Might Also Like

0 коментара