28.10.15

да се видиш гледан
как от капилярите ти изтича
последната мисъл
кап - кап
в резервоара на каквото би било
ако не беше