16:09

Ти си прекрасен.
Да го видя написано звучи по-добре.
Всичко, което съм искала, плюс екстрите, които не съм.
Виждам синьо, прекрасен си.

You Might Also Like

0 коментара