6.6.13

краката ми дори не знаят
че идвам към теб
Португалия

олющена от слънцето стена