25.5.24

Мисълта за теб отплава и сега е само лодка,

оставена на произвола на случаен вятър.

Към морето, казва някой. Навътре, друг му

отговаря.