3.4.24

Не можеш да мислиш за някого, ако и той не мисли за тебе.

                                                                                                      П. Дънов