30.3.24

Дано свърши по-скоро това стихотворение, дано, дано!