Само копнежната

21.3.24

Значи посткоиталната фаза не те интересува...

                                                                              А.