Забравата

10.1.24

Погледнато реално, никой никога с нищо няма да ни запомни.