12.1.24

Колко стихотворения могат да се напишат за нищото? На този хубав компютър, с това изобилно време, с този подострен мозък...