8.12.23

 Задръжте поглед в мрака.

                                                                Г.