Ултравиолетa IV

7.12.23

Нямам време да ѝ върна обаждането.

Не че тя прави опити да се свърже 

с мен, но предполагам, че ѝ трябвам, 

за да бъде образът ѝ цял и смислен.

Виолета слуша класика на своя сенчест остров

и тактува тихо в ритъма на следващо

стихотворение.

Аз си пускам Карди Би, за да усетя:

безпардонна автентичност,

похот

интуиция, която пропълзява хипокампа и

изплюва с настървение всяка своя истина.

Не пиша, само нареждам. Плен и племе.

Виолета е изтънчена. Тънка е,

с едно издухване ще я преборя,

но не искам. Тя ми трябва,

за да бъде образът ми цял и смислен.