12.12.23

Дъното е край, невъзможност да паднеш по-надолу. Бездната е бяла, суша, липса без край. Преходът е да опитваш да садиш цветя в бездната, стъпил на пръсти на дъното.