Дъното на човешкостта

6.11.23

Геноцидът като самозащита.