25.11.23

Минават много сезони,
с тях и нашите версии.
Виждам се - не криволича,
метафорите са само красиви
думи за произнасяне.
Не искам да лъжа.
Тук изхвърлям украсата
и заставам като дърво - 
без корона, но с корени. 
Понякога пиша. Но не това е
животът ми.