24.11.23

То казва да пишем за убитите хора,
но аз не мога, не мога, не мога.
Езикът ми тежи в устата, а то:
Лигавиш се, мила,
всеки творец има своя Герника.