ми направи си и ти

1.11.23

Дали пък не завиждам на хората, които използват издателствата си работната си среда за лична изгода свобода и за да помагат на свои хора да правят книги, постановки, корици, концерти и пр., защото защо не.

Сигурно.