То

29.10.23

Не е рана, а минава.
Не е любов, но звъни.
Като се къса, заздравява.