из Третата жена III

25.9.23

Посегнах да отхапя и се спрях.

Такава лъскава, червена, 

почти със сигурност червеят

е вътре.