28.9.23

Какво гледаш, каза то.

Как се свечерява, му отвърнах.

Стъклено, прозирно и отвесно.