8.8.23

Слънчев лъч върху рамката на прозорец, много високо. Свети в жълто. Сградата на “Шипка” 6, роман, завой и вино.