21.8.23

Всеки има право на всичко и всичко му се случва.