Русалката, У. Б. Йейтс

30.7.23

A mermaid found a swimming lad,
Picked him for her own,
Pressed her body to his body,
Laughed; and plunging down
Forgot in cruel happiness
That even lovers drown.


Русалка срещна момък във морето

и за себе си го взе,

притисна гръд към неговото тяло,

прихна, и към дълбините щом пое,

забрави във жестока радост,

че умира и най-скъпото на твоето сърце.