29. Може би надявам се защо не

29.12.22

И също да казвам:

Не искам да ме е страх.

Аз съм жената, която съм мечтала да бъда.