28. —

28.12.22

Наричам празниците тригъри и всичко е flight or freeze. Родният ми град се спъва в езика ми. Толкова време не-свързаност (така се чувствам и с новото си фамилно име, което се измъква от устата ми и звучи бихармонично). Опитвам да намеря причината за тази чуждост.