17. Атопия

17.12.22

свръхчовекът днес пасува.
прави си баня със скраб (не скръб) от кафе и гледа модерен филм.
когато се прибира, го засърбява.