16. умът

16.12.22

се връща пак обратно при скърцащите кости на болницата в Добрич и потрошените на майка ми. май, 2022.