6.11.22

Тъкмо се смях на разговор между трохи и затворих, както правя всеки път, когато книга ме порази.

А вчера пък започнах стихотворение, но не успях да удържа водите му, нямаше в какво да ги събера.