26.10.22

В сънищата ми: обикновена жена, която разговаря с терапевта си. Будя се гневна на себе си, цял ден несъществуване, сякаш ми е отнето правото на специалност.

Няма шанс, казвам, да се преструвам на неразбрала. От себе си излизане няма.