Животът

8.6.22

Решен е да те накара да млъкнеш.
Дава ти само книги без пунктуация.
Отстрани се смее и ти вика:
само аз мога да сложа точката.