11.6.22

Кал-ът е за момчета, кал-та е за момичета. 

Сава не иска да приеме, че кал е в женски род.