Тя (по Галина Николова)

9.4.21

Взряна малко над себе си,

вратът леко огънат наляво, 

като че задава въпрос,

усмихва се на кучетата 

и бебетата.

Дали ще надушат каква е, ако

погледнат нагоре,

зададат си въпрос и открият

кучка,

бебе.