очи за виждане

10.2.21

И вместо
да гледам как кожата ми прави място на плътта
и мускулите уплътняват всяка ос,
да се радвам, че очите ми виждат небето
в цялата му страстна магента при изгрев,
че косата ми все така не подлежи,
тя бърза все нанякъде, нестегната,


аз дръзнах
да съм недоволна.
Очното перде се предава фамилно на хората с Д.
Не виждаме каквото е пред нас, а само го забърсваме.
Не го лекуваме, а го мразим сутрин и вечер по два пъти.
Така, докато катарактата ни пречи да видим важното,
оставаме откъснати от себе си. От своя ефимерен дом,
от най-важното обичане.