глад

5.2.21

Тялото ми се държи за своите навици.

Гладът е вечен спомен - искане и недохранване.

Бебето в мен не се хаби да плаче, а послушно

заспива, за да не мисли за топло тесто, да не мечтае за него.

Обичам го, съчувствам на това старо бебе.