catching fire

1.10.20

 Гласът ти - екстроверт, езикът - пред мисълта ти. Тук нещо е горяло.