1.10.20

 Дели ни параван от стъкло.

Ти си всичките ми слаби места -

по-нависоко, по-далече, с повече

дар слово. Екранът е прозрачен,

но подвеждащ. Кого виждам във всичко,

което не ни се е случило? Себе си по́-

нависоко, далече и повече.