Днешни

21.8.20

 Send message.

Authenticity is a lie.

Зареждане на още публикации.

Машина за мъглуване.

Гледай собствения си живот, не се фиксирай в чуждия.

Можеш ли да приемеш някого, без да го разбираш?

Learn from Water Mercuries.

Като почнеш и ти...