8.8.20

 До какво имаш достъп, до което аз нямам?

Сякаш съм го имала преди и после ненадейно

съм загубила следата му.

- Ще ти кажа. 

Желанието да желаеш.