15:25

2.8.20

В бадема гнезди гургулица.
Вятърът подема песента ѝ
и я гаси далеч извън двора.
Някой цепи дърва, дете вика майка си.
Лек хлад като исо по кожата.